Matkakassaan, vuokraan, illanviettoon...
ilman selittelyjä!

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

J.W.-Yhtiöt Oy
PL 43
15141 Lahti
Y-tunnus: 1742521-6

2. Rekisterin nimi

J.W.-Yhtiöt Oy:n asiakasrekisteri.

3. Asiakastietojen käyttötarkoitus

Asiakastietoja käytetään lainapäätösten tekemisessä sekä laskutuksessa.

Asiakasrekisterin tietoja luotoista ja niiden hoitamisesta voidaan luovuttaa toisille luotonantajille asiakkaan antaman suostumuksen perusteella.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:

Nimi, osoite, puhelinnumero, henkilötunnus sekä tilinumero.

Myyntihistoriatietoja säilytetään rekisterissä 5 vuoden ajan. Maksusaatavatietoja säilytetään kunnes lainan takaisinmaksuvelvoitteet on suoritettu kokonaisuudessaan.

5. Tietolähteet

Asiakkaan itsensä ilmoittamat tiedot, Suomen Asiakastieto Oy (henkilöluottotiedot), Väestörekisterikeskus sekä puhelin- ja osoitetietoja tarjoavat yritykset.

Asiakasrekisteriin rekisteröidään luottohakemuksen käsittelyn yhteydessä toisilta luotonantajilta saatuja tietoja aikaisemmista luotoista.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja kuin laskutuksesta ja perinnästä vastaaville yrityksille sekä tarvittaessa viranomaisille. Tietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Sähköinen aineisto sijaitsee huolellisesti suojatussa tietojärjestelmässä.